websikehealthcheck
websikehealthcheck

Önismereti terápia

Időpontok 2023 ősz

Integrált önismereti nap fúziós családállítás és pszichodráma módszereivel
2023. szeptember 3. vasárnap
2023. október 8. vasárnap
2023. november 11. szombat
2023. december 3. vasárnap
********************

Önismereti terápia

Az önismereti terápia, mint gyógymód összetett fogalom.

Lelki-személyiségbeli-, magatartásbeli zavarok kezelésében, illetve gyógyításában alkalmazott terápiák összességét jelenti. A verbális és nonverbális kommunikáció segítségével végzett különböző terápiás eljárások gyűjtőfogalma, melynek története egyidős az emberiséggel.

Kezdeti leírásait az ősidőkben meglévő sámán, nálunk táltos hagyományokban, később a vallási szertartásokban, szerzetesi tevékenységekben találhatjuk meg.

Nyugati szemléletű kibontakozását a XVIII. századra tehetjük, mikor a módosult tudatállapotokkal elkezdett foglalkozni a nyugati tudományos világ. Később ebből bontakozott ki a Freud, Jung és tanítványai által fémjelzett és továbbgondolt pszichoanalízis.

Napjainkra az önálló önismereti terápiák száma több százas nagyságrendű.

Minden esetben igyekszik az egyén belső történéseit felszínre hozni és azokkal intenzíven foglalkozni. Maga a terápia, ülések sorozatából áll. Egy-egy alkalom, egyéntől függően 45-től 90 percig is tarthat. Az ülések gyakorisága és száma széles skálán mozog, a heti több alkalomtól kezdve, a két-háromhavonta történő találkozásokig. Ismertek rövid és hosszabb, éveken át tartó folyamatok is.

A köznyelvben a lélek-gyógyászat kifejezés is használatos, mely lélektani módszerekkel, technikákkal dolgozik. Napjainkban számtalan iskola, irányzat található. Ezeknek szerepük van mind a képességek fejlesztésében, azok kreatív kibontakoztatásában, a kommunikációs csatornák jobb alkalmazásában stb.

A sokszínűséggel párhuzamosan az alapelvek, célkitűzések, módszerek tekintetében egyre inkább az integrálódás, összeolvadási folyamatok is megfigyelhetők.

Az integratív terápiák célja az emberközelibb, célravezetőbb alkalmazásokkal gyorsabban elérni a pszichés egészséget.

Módszer-specifikus terápia, mely több hatékony módszert magába integrálva, folyamatosan fejlődve alakul. Eszközei sokrétűek. A terápia során igyekszik az adott pillanatban legalkalmasabb módszert használni.

Módozatai között megtalálhatóak a módosult tudatállapotok, regressziók, viselkedésterápiák, Ericksoni-terápiák, NLP, KIP (Katatim imaginatív projekció) és még sok más, nyugaton kevésbé ismert eljárás.
Csoport terápiák: több eljárást integrálnak magukba. Ide tartoznak a csoportos foglalkozás keretében végzett pl. önismereti csoportok, magatartásterápiák, relaxációs, koncentrációs módszerek.

Pl. az általam is alkalmazott pszichodráma olyan terápiás, önismereti módszer, mely az érzelmekkel dúsított cselekvésen, annak átélésén és tudatosításán alapul.

Eredetileg Jacobs L. Moreno által kidolgozott cselekvésközpontú, feltáró jellegű technika. Mérei Ferenc által honosodott meg hazánkban. A Moreno-i elvek alkalmazása során a vezetők az aktívan cselekvő, spontán önkifejezés felszabadítására törekszenek.

Az egyénekből összetevődött csoporton van a figyelem. A csoportdinamikák változásai megmutatják a csoportot alkotó egyének érintettségét és bevonódását.

Alapgondolata, hogy az emberi kreativitás, az ebből fakadó spontaneitás, a cselekvésbe ágyazódva jut kifejeződésre. A cselekvési helyzetet képes az egyén tudatosítani, értelmezni, beépíteni. A jövőben ennek megfelelően, a tanult minták alapján, változtathat az életén.

Kognitív és érzelmi szinten tudatosít, testi-lelki-fizikai szintű átéléssel. Így lehetővé teszi a preverbális és verbális szintekkel való terápiás munkát.

A pszichodráma a külső és belső történésekkel és ezeknek a társas közeggel való kölcsönhatásában vizsgálja az embert.

Sajátos törvényszerűségeket alkalmaz, a szociális atomtól, a szerepelméletekig, a közösségek rejtett hálózatáig és a Moreno-i értelemben használt transzcendensig.

Ez a megközelítés a bennünk és körülöttünk zajló folyamatok megértéséhez, kezeléséhez ad eszközöket, így akár az egyéni kóros elváltozásokat és a társas helyzetek kezelését is hatékonyabban tudjuk megfigyelni, és szükség szerint képesek vagyunk azokon változtatni.

Visszajelzések

2023. szeptember
Első alkalommal volt lehetőségem családállítási munkacsoportban részt venni. Már az ajtón belépve éreztem, hogy a legjobb helyen vagyok. A résztvevőkkel azonnal kialakult egy bensőséges kapcsolat úgy éreztem, hogy összetartozunk. Ez segítette a további események alakulását. Hihetetlen energia dolgozott a levegőben. Nehezen szántam rá magamat a családállításra, de délutánra olyan erős bizalmat éreztem a csoport és Zoltán iránt, hogy felbátorított. Mikor bevackoltam magamat a kanapéra és rám szegeződtek a tekintetek tudtam, hogy jól döntöttem. Dolgozott a kollektív tudat és segítettek a résztvevők a megoldás felé. Egyként éltük meg az eseményeket az érzéseket. Fantasztikus erőt éreztem a térben, mely áthatott mindannyiunkat.
Felszabadultnak és megkönnyebbültnek éreztem magamat. Képes voltam szavakba önteni a gondolataimat, ami a nap elején még olyan nehéznek tűnt.
És tudom, hogy újra be kell tennem a lábamat azon az ajtón hamarosan.
Nagy Adrienne Budapest
********************
“Kedves Zoli! Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy a vezetésed mellett megtapasztalhattam az integrál pszichodráma módszerét testközelből. Nagyon jó volt a csapat is, nagyon erősnek éreztem az állítást. Hálás vagyok, hogy ott lehettem! 
Szeretettel ajánlom minden érdeklődőnek, aki ebben a formában szeretné tovább tisztítani a hibásan rögzült tudatalatti mintákat, működésmódokat.”
Angi Andrea Budapest
********************
“Ismét intenzív élményt adott az, hogy másoknak a saját életük eseményei és a saját megéléseik milyen mélyen tudnak reflektálni az én személyes életem eseményeire, és milyen erőteljesen tudnak szembesíteni engem is a saját hasonló tulajdonságaimmal, viszonyulásaimmal. Újra megtapasztaltam azt, hogy a társaimmal tudunk egymásnak segíteni a saját életünk történéseivel és a személyes megéléseinkkel. Köszönet Zoltánnak és a résztvevőknek.”
Köszönettel: Csikós Attila Budapest
********************
“Úgy gondolom hatalmas élményt és önismeretet ad Zolinak ez a csoportmunkája. Nagyon biztonságosan tartja a teret és teljes mértékben érezhetővé válik a megtartó közeg és annak rendkívüli ereje. Napok múltán is dolgoznak bennünk a tapasztalások. Örülök, hogy részese lehetek. ” 
Pálfy Kata Budapest
********************

2023. június
Hosszú ideje terveztem már, hogy részt veszek egy önismereti napon Zoltánnál. Évekkel korábban tanultam nála természetgyógyász képzésén, és egy-egy ott elhangzott mondata kapcsán kezdett felsejleni bennem a „tér” jelentősége. Ezt itt most meg is tapasztalhattam. Segítőként voltam jelen a nap folyamán. Minden állításban találtam olyan kapcsolódási pontot, mely életem valamely fontos kérdéséhez köthető. Úgy éreztem nagy biztonságban vagyunk, mindenki nyíltan és bizalommal beszélhet a legnehezebb, legfájóbb problémáiról, a folyamat végén pedig a „térben” komoly segítség érkezik a tovább lepéshez.
Köszönöm Zoltánnak a vezetést és a többieknek a közös munkát.”
G. Hajnalka Budapest
********************
Még sosem voltam ehhez hasonló önismereti napon. Egészen különleges élmény volt átélni a sok belső érzelmi sérülést, ami felszínre tört a nap folyamán.
Nekem egy munkahelyen begyűjtött érzelmi problémát sikerült kívülről és teljesen más látószögből rátekintve szinte ” áthangolni”. Bár régi ez a kapott lelki sérülés, mégis máig ható következményeit viselem és szenvedek tőle.
A történet röviden: egy munkahelyi vezető durván, kíméletlenül és főleg igazságtalanul hibáztatott olyasmiért, amiről nem, hogy nem tehettem, de jóval a hatáskörömön kívül álló dolog miatt vont kérdőre. Ez ráadásul nyilvánosan megalázó módon történt, váratlanul. Nem voltam felkészülve ilyen otromba támadásra, és ha valaki ezt a szívére veszi, és mély sértettséget és megalázottságot érez, akkor azt a negatív érzelmet elviszi hosszú évekre magával. Ez történt velem, és ekkor erősödött fel bennem az az érzés, hogy nem vagyok értékes, nem tudok kiállni magamért. Az akkori cégnél betöltött viszonylag jó helyzetemnek vége szakadt, és rövid időn belül távoznom kellett onnan. Ez az élmény azóta is minden munkahelyi krízisben meggátolt a korrekt és nyílt kommunikációban.
Az önismereti napon újra átélt és megszenvedett élményből az “élő” fájdalmat sikerült kivenni, semlegesíteni, és szinte kiradírozni ennek a nyomasztó tehernek a hatását.
Az önismereti nap után már másnap le tudtam mérni a változást. A mostani munkahelyemen egy megbeszélés volt, amin olyasmit éreztem, amit már nagyon régen. Felszabadult, erőteljes, magabiztos voltam és őszintén tudtam beszélni a mostani vezetőimmel. Nem volt bennem félelem vagy szorongás. Az önismereti napon persze megdolgoztunk ezért, de megérte. Résztvevő társaimmal egymást segítve meg tudtuk fogalmazni a lelkükben zajló folyamatokat, és Zoli higgadt, empatikus segítségével és útmutatásával egy felszabadult állapotba tudtunk kerülni.
Csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy vágjon bele a saját lelkének feltárásába mert a régen elakadt, és fájó problémákat csak együtt tudjuk megoldani.
Sok köszönet Zolinak a nagyon tapintatos, empatikus csoportvezetésért.
Vörös István
********************

2023.05.14.
Rengeteg tréningen voltam már, de ilyen mélyreható, transzformáló és átható tréningen még sehol nem voltam! Rendkívül hálás vagyok a lehetőségért hogy részt vehettem a Zoltán által tartott Önismereti napon. Én is és a feleségem is nagyon komoly pozitív ráhatást kaptunk a tréningen. Konkrétan érzem a gyógyulás fizikai jeleit magamon. Remélem, hogy az élmény sokáig meg marad bennem és dolgozni fog, mert ami ott volt, az rendkívüli és csodálatos volt! Biztosan fogunk még menni! Köszönjük szépen!
Dániel
********************
“A családállítás (ismét) mélyen megérintett, és mindegyik játék során éreztem a párhuzamot a saját életem egyes eseményeivel, folyamataival. A rá következő napok az élmény nagy részét ugyan kimosták az éber tudatomból, de tudom, hogy mélyen dolgozik bennem.” Üdvözlettel:
Attila
********************
2023.03.19
„A vasárnapi Önismereti napon való részvétel ismét rendkívül jó döntésemnek bizonyult. Már az első percekben éreztem azt a pozitív kisugárzást a hely szelleméből s főleg az ott lévő többi résztvevőből áradóan, melytől azóta is picit a föld felett lebegek.
A személyes történetek megrázóak, s tragikusnak érzem, hogy mindannyian ráismerünk belőlük a saját életünk egy- egy mozaikjára. Én, mint kezdő ebben a világban, álmélkodva csodálom, milyen hatalmas erő van bennünk elrejtve, mely e módszer hatására előhozza, segít felismerni, s megoldást találni az évtizedek óta lappangó, elnyomott, sorsunkat meghatározó testi- lelki szenvedéseink okát s ebben társainkat (teljesen idegen személyeket) is segíteni a Te felkészült, átérző, tökéletes vezetéseddel.
5 nap telt el az Önismereti nap óta, s bár csak segítő résztvevő voltam, mégis még a hatása alatt vagyok. Pozitívabb , bizakodóbb vagyok, s úgy érzem minden sikerülni fog , nem lehet másképp!
Mindenképpen ott leszek a következő találkozón is, mert ez a feltöltődés nekem kell, s erre bíztatok mindenkit, jöjjön, tapasztalja meg, milyen mikor egy nagyon jó vezetővel, egy jó csoporttal vesz részt egy ilyen Sorsfordító találkozón.
Szalai Zsuzsanna
********************
“Alig hittem, hogy ilyen fáradt vagyok egy családállítás után. De ez egy jóízű fáradtság volt. A gyakorlatok közben azt hittem a másiknak segítek – de azzal szembesültem, hogy a saját emlékeim- fájdalmaim törnek fel, kerülnek felszínre. Olyanok melyekről azt hittem már elfeledtem – itt derült ki, hogy csak lenyomtam magamban. Jó volt szembesülni, helyére tenni és remélhetőleg végleg elengedni.
Jó, hogy van megoldás a lelkünk mélyén hordozott sebeket begyógyítani a traumákat feldolgozni. Megnyugtató, hogy ehhez emberileg – szakmailag kivételes segítséget kaptunk. A bizalmam először elsodort majd felemelt. Sok-sok köszönettel:”
Meggi
********************
“Nagyon intenzív, mélyreható játékban volt részem, ahol a legnehezebb érzelmek megélése közben is biztonságban éreztem magam Zoltán és a segítők támogatása által.
Felszabadító volt, békével jöttem el.
A harag helyét megértés és hála vette át, rájöttem a múlt fájdalmas élményei mire tanítottak.
Fantasztikus módszer, csak ajánlani tudom.”
Váradi Vivien
********************
“Szinte hihetetlen, de segítőként három olyan helyzetbe/személy szerepébe kellett bújnom, amiben személyes érintettségem is van/volt. Mélyen megérintett és elgondolkodtatott. Nagyon érzékenyen érintett. Felkavaró és egyben elgondolkodtató élmény volt. Azt megtapasztalni, hogy adott esetben milyen sebeket ejthettem a viselkedésemmel a lányaimnak, arra késztetett, hogy lehetőség szerint megbeszéljem ezt velük. Köszönöm a lehetőséget!”
K.
********************
“A családállításon segítőként vettem részt, több állításban is. Mindegyik alkalom valahogyan rávilágított a saját életem valamelyik területére. Az egyik társunk állítása során olyan témáról volt szó, amit én is szinte tapintani tudok az életemben, emiatt igen erősen megérintett az élmény.
Figyeltem magamban, hogy segítőként mit élek át, és mind magamban, mind a főszereplő részéről mély érzelmeket éltem meg. Ezek ugyan nem kellemes átélések voltak, de nagyon hasznosak, és segítenek a saját világomban eligazodni. A közeg támogató, összetartó, a tér biztonságos volt. Köszönet Zoltánnak és a társaimnak.”
dr. Csikós Attila
********************
“3. alkalommal voltam a fúziós családállításon Zoltánnál. Az eddigi legintenzívebb energetikai munkának éltem meg. Olyan sok személyes egyezőség volt az állítókkal és olyan mély emlékek kerültek felszínre nálam is. Rálátást kaphattam egy másik életút által a bennem mélyen lévő rejtett tartalmakra.
Sok gyógyító könnyel tisztultam meg ezen a napon.
Nagyon jó érzés segíteni mások gyógyulási útját, még ha oly sok mély és eltemetett életeseményt hoz is felszínre az illetőben a tér.” 
Szilvia
********************

Írjon nekünk üzenetet!

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Időpont foglalás:

+36 30 963 1635

Weboldalunk a látogató élményének javítását segítő "sütiket" használunk. Elfogadod? További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás